Women's Ministry

 
 
 
 

 

 

 


Thursdays  9:15-11:30am 
September 13 - December 6
Class Fee: $15 

Contact Allison Claassen for more information: 

 

 
 
Women's Fall Retreat      September 2018   

 

 

 

 

FBD Women's Leadership Team 
 Director: Michelle Fowler - 
Prayer & Care Coordinator: Jodie Klumpenhower -
Connections Coordinator: Rose Maes - 
Summer Bible Study Coordinator: Sue Loyd -
Fall/Winter Bible Study Coordinator: Allison Claassen -